Anmälningsformulär för utställare till Skördefest Kristianstad 2022

Anmälningsformulär för utställare till Skördefest Kristianstad 2022* Obligatorisk

Skördefest Kristianstad förbehåller sig rätten att bedöma om anmälan uppfyller kriterierna för att medverka. Om vi tycker att ni gör det, får ni en bekräftelse via e-post efter det att vi tagit emot er anmälan. När evenemanget närmar sig så skickas ytterligare ett e-post med information som kan vara viktig för dig att veta.