Anmälningsformulär för utställare till Skördefest Kristianstad 2021

Anmälningsformulär för utställare till Skördefest Kristianstad 2021
* Obligatorisk

Skördefest Kristianstad förbehåller sig rätten att bedöma om anmälan uppfyller kriterierna för att medverka. Om vi tycker att ni gör det, får ni en bekräftelse via e-post efter det att vi tagit emot er anmälan. När Skördefest Kristianstad närmar sig så skickas ytterligare ett e-post med information om dagen, som kan vara viktig för dig.

Om Skördefest Kristianstad 2021 ställs in - behöver ni självklart inte betala någon anmälningsavgift.